Projekt stanowi kontynuację działań popularyzujących czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży, organizowanych przez Warmińsko-Mazurską Bibliotekę Pedagogiczną im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie. Jego celem jest inicjowanie osobistego spotkania młodego czytelnika z wyjątkową książką – a co za tym idzie – wzbudzanie jego wrażliwości na Innego oraz otaczającą rzeczywistość, kształtowanie uważności, rozwój funkcji poznawczych, wzmocnienie kreatywności, uwrażliwienie na sztukę. Rekomendacje nowo wydanych ważnych książek mają również na celu ich rozpowszechnienie w bibliotekach (zwłaszcza szkolnych), a tym samym wypromowanie poszczególnych publikacji i ich autorów oraz wydawców w środowisku edukacyjnym i nie tylko.

 

Facebook